ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι έξτρα χρεώσεις. Δες τις ΕΔΩ

Περιγραφή Υπηρεσίας Χρέωση από εγκαταστάτη προς πελάτη

Καθαρισμός ψυκτικών σωληνώσεων με άζωτο, ανά εγκατάσταση, σε περιπτώσεις:
• Όπου υπάρχουν ανοιχτές σωλήνες.
• Μετά από αφαίρεση παλαιού κλιματιστικού
• Αν υπήρχε άλλο είδους αερίου στο κύκλωμα
• Υγρασία στο κύκλωμα
€10,00
Αφαίρεση κλιματιστικού (9000-24000BTU) €20,00
Χρήση επιπρόσθετων χαλκοσωλήνων (ανά μέτρο):
• Για κλιματιστικά 9Κ μέχρι 14Κ BTU
• Για κλιματιστικά 16Κ μέχρι 24Κ BTU
€18.00
€20.00
Πρόσθεση ψυκτικού αερίου σε περιπτώσεις που η απόσταση εξωτερικής μονάδας από την εσωτερική είναι μεγαλύτερη από την προτεινόμενη του κατασκευαστή (ανά κιλό)
Αρχική χρέωση €15,00
+ €50,00/κιλό
Χρήση επιπρόσθετης σωλήνας εξαγωγής νερού (ανά μέτρο): €3,00
Χρήση επιπρόσθετου καναλιού κάλυψης καλωδίου παροχής ρεύματος (ανά μέτρο): €6,50
Χρήση καναλιού κάλυψης χαλκοσωλήνων (ανά μέτρο): €12,00
Εγκατάσταση διακόπτη ασφαλείας:
• Σε υφιστάμενο κουτί
• Σε άλλο σημείο με εξωτερικό κουτί
€20,00
€35,00
Εγκατάσταση εξωτερικού Isolator με βάση τους κανόνες της ΑΗΚ
• Αν χρειαστεί καλώδιο τύπου Armoured (ανά μέτρο)
• Αν χρειαστεί παρουσία τεχνικού στον έλεγχο από ΑΗΚ
€50,00
€3,00
€50,00
Εγκατάσταση πλαστικής βάσης δαπέδου για εξωτερική μονάδα €20,00
Εγκατάσταση μεταλλικής βάσης τοίχου για εξωτερική μονάδα:
• Για κλιματιστικά 9Κ μέχρι 14Κ BTU
• Για κλιματιστικά 16Κ μέχρι 24Κ BTU
€25.00
€35.00
Χρήση ανυψωτικού μηχανήματος (ανά ώρα) €59,50

* Ίσως να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις, οι οποίες αφορούν πιο δύσκολες εγκαταστάσεις και δεν μπορούν να υπολογιστούν από πριν.
* Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει τρυπήματα σε τοίχους από μπετόν ή πέτρα και κολόνες ή δοκούς.
* Όλες οι πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
Ο όρος εγκατάσταση συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Ξεπακετάρισμα συσκευής.
• Τοποθέτηση και σύνδεση του κλιματιστικού σε σημείο που υποδεικνύεται από τον πελάτη ή ενδείκνυται βάσει πρόνοιας του χώρου (σύμφωνα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις)
• Επίδειξη χρήσης και επεξήγηση βασικών λειτουργιών και εξαρτημάτων.
Προϋποθέσεις εγκατάστασης:
• Μέγιστη απόσταση εσωτερικής με εξωτερικής μονάδας είναι τα 3 μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το καλώδιο σύνδεσης του κλιματιστικού με τη παροχή ρεύματος και τις σωλήνες εξαγωγής νερού από την εσωτερική μονάδα.
• Όλα τα καλώδια καλύπτονται με trunking, επίσης οι χάλκινες σωλήνες επενδύονται χωριστά με Armaflex και τυλίγονται μαζί με άσπρη κολλητική ταινία.
• Σε όλα τα κλιματιστικά η παροχή ρεύματος θα συνδέεται απαραίτητα με Heater Switch, εκτός και αν ο πελάτης επιθυμεί με φις 13Amp μόνο για κλιματιστικά από 9Κ – 12Κ BTU.
• Η σωλήνα εξαγωγής νερού από την εσωτερική μονάδα επεκτείνεται μέχρι το έδαφος μαζί με την εξαγωγή νερού στο Heating Mode με εξαίρεση τις ψηλές οικοδομές, όπου θα συμφωνείτε με το πελάτη επιτόπου η κατάληξη της.
• Όταν ανοίγονται τρύπες στον τοίχο για πέρασμα των σωλήνων γεμίζονται με κατάλληλο υλικό.
• Απαραιτήτως γίνεται “vacuum” στις σωλήνες πριν την εφαρμογή των κλιματιστικών.