Τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε φυλάγονται από εμάς στα αρχεία της Alpan Electroline και τα χρησιμοποιούμε μόνο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας απέναντι στα πλαίσια των μεταξύ μας συμφωνιών ή για τους σκοπούς για τους οποίους έχετε συγκατατεθεί πιο πάνω. Για λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επισκεφθείτε την Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας στην ιστοσελίδα www.electroline.com.cy/index.php/πολιτική-απορρήτου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].