Εγκατάσταση Ψυγείου Νερού

Περιλαμβάνει εγκατάσταση του ψυγείου νερού και ένωση με την απευθείας παροχή νερού.