Εγκατάσταση Home Cinema

H εγκατάσταση του ηχητικού εξοπλισμού γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό. Περιλαμβάνει εγκατάσταση, επίδειξη βασικών λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου, έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος και ρύθμιση του ήχου.