Εγκατάσταση Ανεμιστήρα Οροφής με Φως

Eπέλεξε την συγκεκριμένη υπηρεσία σε περίπτωση που χρειάζεσαι εγκατάσταση του ανεμιστήρα σου, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο φως και υφιστάμενη παροχή.