Εγκατάσταση Τηλεόρασης

Εγκατάσταση Τηλεόρασης 12€: Περιλαμβάνει παράδοση της τηλεόρασης & εγκατάσταση καναλιών απο τεχνικό