Για αγορά κλιματιστικού χωρίς εγκατάσταση από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς /ψυκτικούς της Electroline, χρειάζεται να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected] η άδεια εξουσιοδοτημένου/εγκεκριμένου ψυκτικού που θα προβεί στην εγκατάσταση. Μόλις λάβουμε την άδεια θα προχωρήσουμε στην αποστολή του κλιματιστικού.