ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓIAΣ

ΧΟΡΗΓΙΑ

Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως καθορίζονται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π. 289/2015, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Ψυγείο ή Ψυγειοκαταψύκτης | Πλυντήριο Ρούχων | Κλιματιστικά (μέχρι 3)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

Το Σχέδιο ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ. Επιλέξιμες είναι αγορές που έγιναν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 02/12/2021.

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Οι δικαιούχοι μπορούν να αντικαταστήσουν έως πέντε (5) συσκευές, ως ακολούθως:

ΨΥΓΕΙΟ Ή ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Μέχρι 1 ανά δικαιούχο ή/και κατοικία.
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: D ή ανώτερης

-Για ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες μικτής χωρητικότητας μέχρι 449 lt, ποσό χορηγίας €400 ανά μονάδα.
-Για ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες μικτής χωρητικότητας πέραν των 450 lt, ποσό χορηγίας €600 ανά μονάδα.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Μέχρι 1 ανά δικαιούχο ή/και κατοικία Τάξη ενεργειακής απόδοσης: C ή ανώτερης

-Για πλυντήρια ρούχων χωρητικότητας μέχρι 8,9 Κg ποσό χορηγίας € 300 ανά μονάδα.
-Για πλυντήρια ρούχων χωρητικότητας πέραν των 9 Κg ποσό χορηγίας € 400 ανά μονάδα.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Μέχρι 3 ανά δικαιούχο ή/και κατοικία.
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: Α++ ή ανώτερης για ψύξη και Α+ ή ανώτερης για θέρμανση (στη "μέση" εποχή θέρμανσης)

Για κλιματιστικά δυναμικότητας μέχρι 3,99 kW (13.650 BTU/hr) στην ψύξη, ποσό χορηγίας €300 ανά μονάδα που εγκαθίσταται.
Για κλιματιστικά δυναμικότητας πάνω από 4 kW (13.650 BTU/hr) και μέχρι 12 kW (40.945 BTU/hr) στην ψύξη, ποσό χορηγίας €500 ανά μονάδα που εγκαθίσταται.

Τι πρέπει να ξέρεις

 • ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣEΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΥΑΛΩΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δηλ. ο αιτητής πρέπει να είναι το άτομο στο όνομα του οποίου γίνεται η καταβολή κάποιου από τα επιδόματα που αναφέρονται πιο κάτω). 
 • Αναφορικά με ανήλικα άτομα και άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν: για σκοπούς απλοποίησης της διαδικασίας και μείωσης της γραφειοκρατίας, το Αίτημα Προέγκρισης υποβάλλεται και σε αυτήν την περίπτωση με τα στοιχεία του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (ως αιτητής). Κατά την καταβολή της χορηγίας σε επόμενο στάδιο θα μπορεί να γίνει διευθέτηση για καταβολή της χορηγίας σε λογαριασμό του νόμιμου κηδεμόνα ή διαχειριστή του ευάλωτου καταναλωτή.

(α) οι Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
(β) οι Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
(γ) οι Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας,
(δ) οι Λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας του,
(ε) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομά,
(στ) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομά,
(ζ) οι Λήπτες της Χορηγίας σε Τυφλούς,
(η) Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και µε ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.

 • Πριν την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.
 • Το υποστατικό στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία και ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας θα πρέπει να αφορά Διατίμηση Οικιακής Χρήσης.
 • Επιλέξιμες είναι μόνο οι αγορές που έγιναν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 02/12/2021. Οι δικαιούχοι, παροτρύνονται όπως πριν την υλοποίηση της επένδυσης, υποβάλουν «Αίτημα Προέγκρισης» προκειμένου να ενημερωθούν επίσημα κατά πόσο εμπίπτουν στους δικαιούχους του Σχεδίου.
 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτημα Προέγκρισης», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)
 • Κατά την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
 1. Αντίγραφο Πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος της οικίας στην οποία διαμένει ο αιτητής (ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας) όπου θα εγκατασταθούν οι συσκευές. Δεν είναι υποχρεωτικό ο λογαριασμός ρεύματος να είναι στο όνομα του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί:
  • Bεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του (παράδειγμα/πρότυπο σχετικής Βεβαίωσης εδώ).
 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης Αιτημάτων Προέγκρισης: 1 μήνας.  
 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας: 3 μήνες.  
 • Η πιο πάνω πληροφόρηση παρέχεται μη δεσμευτικά και με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι το Αίτημα/Αίτηση θα υποβληθεί πλήρες και δεν θα διαπιστωθούν προβλήματα/ελλείψεις.
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΔΩ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

 • ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

  Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο στάδιο, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν “Αίτημα Προέγκρισης” προκειμένου να εγκριθούν ως δικαιούχοι του Σχεδίου.

    

  Οι αιτητές που θα λαμβάνουν Προέγκριση θα πρέπει, εντός οκτώ (8) μηνών, να αγοράσουν/εγκαταστήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές και να υποβάλουν –μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος– «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας».

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ, ΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

  • μέχρι τρία (3) κλιματιστικά ή/και

  • μέχρι ένα (1) πλυντήριο ρούχων ή/και

  • μέχρι ένα (1) ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη

  Με την αγορά της κάθε συσκευής, οι δικαιούχοι οφείλουν να παραδώσουν για σκοπούς ανακύκλωσης την αντίστοιχη παλιά συσκευή στον Προμηθευτή (Σημείο Πώλησης). Για τα κλιματιστικά η παλιά συσκευή μπορεί εναλλακτικά να παραδοθεί στον Εγκαταστάτη.

     

  Τονίζεται ότι ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ο αιτητής θα πρέπει να εξασφαλίσει υπογεγραμμένη Βεβαίωση από τον Προμηθευτή (Σημείο Πώλησης) σε τυποποιημένο έντυπο. Τα τυποποιημένα έντυπα Βεβαιώσεων, ανά είδος συσκευής, παρατίθενται στους πιο κάτω συνδέσμους:

  Κατά συνέπεια, είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ οι αιτητές να βεβαιωθούν ότι κατά την αγορά της κάθε συσκευής, θα εξασφαλίσουν την αντίστοιχη Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προμηθευτή. 

   

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΟΥΝ:

  • Για να επιχορηγηθούν, οι Αιτητές θα πρέπει εντός οκτώ (8) μηνών να προβούν –με δική τους ευθύνη- στην αγορά και εγκατάσταση στην οικία τους των ηλεκτρικών συσκευών και, εντός της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών, να υποβάλουν επίσης «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας» μέσω του συστήματος – ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (Α) πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες.

  • Οι συσκευές που θα αγοράσουν, για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν στην ενεργειακή τους απόδοση – ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (Β) πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες.


  Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ «ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ»

  • Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών“Οι αιτητές που θα λαμβάνουν Προέγκριση θα πρέπει, εντός οκτώ (8) μηνών, να αγοράσουν και εγκαταστήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές και να υποβάλουν –μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος– «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας»“.

  • Δεν παραχωρείται παράταση της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών. Παρακαλούμε δείτε την παράγραφο 7, σημείο 12 (σελίδα 8) του Σχεδίου Χορηγιών, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατείτε να ολοκληρώσετε την επένδυση και να υποβάλετε «Αίτηση για καταβολή χορηγίας» εντός της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών.

  • Για να υποβάλετε «Αίτηση για καταβολή χορηγίας», συνδεθείτε με το σύστημα και από το μενού “Ο λογαριασμός μου” επιλέξτε “Οι αιτήσεις μου” (θα δείτε δίπλα από το Αίτημα Προέγκρισης σας σύνδεσμο προς την «Αίτηση για καταβολή χορηγίας»).

  • Κατά την υποβολή «Αίτησης για καταβολή χορηγίας» θα πρέπει να επισυνάψετε τα πιο κάτω Δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικά Τιμολόγια που αφορούν την αγορά των ηλεκτρικών συσκευών. Δείτε παρ. 12 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια προκειμένου να γίνουν αποδεκτά. Σε περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.

  2. Ενεργειακή Ετικέτα της κάθε συσκευής για την οποία υποβάλλεται «Αίτηση για καταβολή χορηγίας».

  3. Βεβαίωση από τον Προμηθευτή (Σημείο Πώλησης) – θα πρέπει να επισυναφθεί ξεχωριστό έντυπο για κάθε συσκευή για την οποία υποβάλλεται «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας» ως ακολούθως:

   

  Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  Οι νέες ηλεκτρικές συσκευές, για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις πιο κάτω ενεργειακές απαιτήσεις:

  ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ:

  • Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τα ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες, πρέπει να είναι D ή ανώτερης

  • Τονίζεται ότι οι νέες ενεργειακές σημάνσεις για τα ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες που εφαρμόζονται από 01/03/2021 χρησιμοποιούν την κλίμακα από το A μέχρι το G.

  • ΜΗΝ αγοράσετε ψυγείο/ψυγειοκαταψύκτη του οποίου η ενεργειακή σήμανση χρησιμοποιεί την παλιά κλίμακα (κλίμακες με «+», πχ. Α++) καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να είναι μη επιλέξιμο.

  • Για καλύτερη κατανόηση, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΓΓΡΑΦΟ στο οποίο επεξηγείται η ενεργειακή σήμανση των ψυγείων/ψυγειοκαταψυκτών.

  • ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: €400 για ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες μικτής χωρητικότητας μέχρι 449 lt ή €600 για ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες μικτής χωρητικότητας πέραν των 450 lt.

  ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ:

  • Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τα πλυντήρια ρούχων, πρέπει να είναι C ή ανώτερης

  • Τονίζεται ότι οι νέες ενεργειακές σημάνσεις για τα πλυντήρια ρούχων που εφαρμόζονται από 01/03/2021 χρησιμοποιούν την κλίμακα από το A μέχρι το G

  • ΜΗΝ αγοράσετε πλυντήριο του οποίου η ενεργειακή σήμανση χρησιμοποιεί την παλιά κλίμακα (κλίμακες με «+», πχ. Α++) καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να είναι μη επιλέξιμο.

  • Για καλύτερη κατανόηση, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΓΓΡΑΦΟ στο οποίο επεξηγείται η ενεργειακή σήμανση των πλυντηρίων ρούχων.

  • ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: €300 για πλυντήρια ρούχων χωρητικότητας μέχρι 8,9 Κg ή €400 για πλυντήρια ρούχων χωρητικότητας πέραν των 9 Κg.

  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ:

  • Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τις κλιματιστικές μονάδες πρέπει να είναι Α++ ή ανώτερης για ψύξη ΚΑΙ Α+ ή ανώτερης για θέρμανση στη ‘’μέση’’ εποχή θέρμανσης.

  • Για καλύτερη κατανόηση, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΓΓΡΑΦΟ στο οποίο επεξηγείται η ενεργειακή σήμανση των κλιματιστικών.

  • ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: €300 για κλιματιστικά δυναμικότητας μέχρι 3,99 kW (13.650 BTU/hr) στην ψύξη ή €500 για κλιματιστικά δυναμικότητας πάνω από 4 kW (13.650 BTU/hr) στην ψύξη.

  • Όσον αφορά στα κλιματιστικά, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες εγκατάστασης των κλιματιστικών, εφόσον:

            (α) τιμολογούνται ξεχωριστά, και
            (β) ο εγκαταστάτης του κλιματιστικού είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων στην Κατηγορία Β – Εγκαταστάτες Τεχνικού Εξοπλισμού για Συστήματα Κλιματισμού και Εξαερισμού. ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες εγκατάστασης που γίνονται από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο.


  Ο ΦΠΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ.

  Σε περίπτωση που το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερο από το ποσό χορηγίας της συσκευής για την οποία υποβάλλεται αίτηση, τότε το ποσό της χορηγίας θα ισούται με το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ).