*Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι €7.

**Το μέγιστο ποσό που μπορεί να πληρωθεί με δόσεις είναι €20.000.

***Τα σχέδια δόσεων αφορούν μόνο πιστωτικές κάρτες των Τράπεζας Κύπρου, Ελληνικής Τράπεζας και Alpha Bank (Κύπρου).

****Ισχύουν οι όροι & προϋποθέσεις της Τράπεζάς σας.