Προγράμματα Συμβολαίου

1. Tα προγράμματα με συσκευή παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο.
2. Τα προγράμματα χωρίς συσκευή (sim-only) παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο ή μηνιαίο συμβόλαιο. Το μηνιαίο συμβόλαιο παρέχεται μόνο μέσω των καταστημάτων μας.
3. Περισσότερες πληροφορίες και χρεώσεις
4. Όροι παροχής της υπηρεσίας