Πολιτική Ορθής Χρήσης

 

Με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες της, η Cyta εφαρμόζει Πολιτικής Ορθής Χρήσης, η οποία προνοεί ότι τα Προγράμματα RED, τα οποία περιλαμβάνουν απεριόριστα τοπικά λεπτά ή/και τοπικά SMS, προσφέρονται μόνο για διαπροσωπική επικοινωνία και μοναδικό σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση τους με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας. Διαπροσωπική επικοινωνία έχει την έννοια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ανθρώπου προς άνθρωπο ή της αποστολής SMS από χέρι ανθρώπου. Επομένως, η απεριόριστη χρήση απαγορεύεται για πολλαπλές και ταυτόχρονες κλήσεις, κλήσεις συνδιάσκεψης, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, τηλεξυπηρέτησης ή τηλεαγοράς, μαζική προώθηση μηνυμάτων, επικοινωνία εφαρμογής/συστήματος με ανθρώπους, συνεχή προώθηση κλήσεων, αυτόματη επανάκληση, επικοινωνία συσκευής με συσκευή ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρηθεί ως μη ορθή. Σε περίπτωση παραβίασης του όρου αυτού, η Cyta έχει το δικαίωμα, μετά από σχετική προειδοποίηση του πελάτη, να εφαρμόσει χρεώσεις, να μεταφέρει τον πελάτη σε άλλο πρόγραμμα, ή/και να αποσυνδέσει προσωρινά ή/και να τερματίσει οριστικά την παρεχόμενη υπηρεσία, χωρίς άλλη προειδοποίηση.