* Στις παραγγελίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα | Orders are based on priority depending on availability

**Ισχύει διετής εγγύηση για αγορές με απόδειξη λιανικής πώλησης | 2 years warranty for purchases with retail sales receipt